Yükleniyor...

Beğendik Gümrük Sırtı Tümülüsü

Beğendik Köyü, Demirköy
ENV. NO: 39-03-121
Genel Bilgiler
Yapı Adı Beğendik Gümrük Sırtı Tümülüsü
Envanter No 39-03-121
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Demirköy
Mahalle Köy Beğendik Köyü
Belde
Mevki Arpalık
Sokak
Ada 105
Pafta
Parsel 8-16-17
Yüzölçümü 4175.17 / 4305.51 / 2990.81
Nitelik Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece arkeolojik sit
Koruma Derecesi Tescile önerilecektir
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu Köyün 750 m kuzeydoğusunda bulunan tümülüs 4-5 m yüksekliğinde, 40-50 m çapındadır. Tarım alanı olarak kullanılmaktadır.
Önerilen Koruma 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Tarla içerisinde bulunan tümülüs üzerinin sürülmesinden dolayı yassılaşmıştır. Üzerinde parselleri ayıran tel çit vardır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.