Yükleniyor...

Yeni Mahalle Dolmeni

Yeni Mahalle, Kofçaz
ENV. NO: 39-04-004
Genel Bilgiler
Yapı Adı Yeni Mahalle Dolmeni
Envanter No 39-04-004
Yapı Türü Dolmen
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı M.ö.1200-800
Genel Tanım Dolmen kelimesi Keltçe olup, “Tolmen” taş masa anlamına gelmektedir. Dolmenler arkeoloji literatüründe megalitik anıtlar olarak geçmektedir. Dolmenlerin büyük çoğunluğu, dört ya da daha fazla kaya levhadan yapılmış, bu levhalardan daha büyük bir kaya levha ile de üstleri kapatılmış basit dikdörtgen kutulardır. Hepsinin üstü yapıldıkları dönemde toprak tümülüslerle kapatılmıştır. Doğu Trakya dolmenlerinin Son Tunç Çağı bitimi ile İlk Demir Çağı başlarına tarihlendiği, ancak bunlardan bazılarının kullanımının M.Ö.VIII-VII. yüzyıllara kadar sürdüğü şeklindedir. Plan özellikleri bakımından Doğu Trakya dolmenleri tek odalı ve iki odalı olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Her iki grubun da önünde dromos şeklinde bir giriş bölümü bulunmaktadır.
Konum
İlçe Kofçaz
Mahalle Köy Yeni Mahalle
Belde
Mevki Tatar Yokuşu
Sokak
Ada 110
Pafta
Parsel 12-16.
Yüzölçümü 25400
Nitelik Ham Toprak
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme Taş
Yapım Tekniği
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Tek odalı olan dolmenin dramos bölümü taşları eksik, geri kalan taşlar yerindedir. Doğu taşın üst kısmı kırıktır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet Boş
Özgün Kullanım Anıt Mezar
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Maliye Hazinesi, Şahıs Mülkiyeti
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Kofçaz Belediyesi
Yapılan Onarımlar Kırklareli İli, Kofçaz İlçesi, Yeni Mahallede yer alan Yeni Mahalle Dolmeni oldukça sağlam vaziyettedir.
Gözlemler İlçe merkezinin 2,8 km güneybatısında bulunmaktadır. Tek odalı dolmen. Tarım alanı içerisinde bulunmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 30.01.2014-1489
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.