Yükleniyor...

Yayla Mahallesi 86 Ada 24 Parselde Konut

Yayla Mahallesi,camikebir, Merkez
ENV. NO: 39-01-792
Genel Bilgiler
Yapı Adı Yayla Mahallesi 86 Ada 24 Parselde Konut
Envanter No 39-01-792
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Genel Tanım Kırklareli Merkez Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanı içerisinde, Küçük Mezarlık Sokakta bulunan yapı yıkılmış durumdadır. Ayakta kalan duvarlarından anlaşıldığı kadarıyla bina bodrum üzeri iki katlıdır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Yayla Mahallesi,camikebir
Belde
Mevki Mezarlık
Sokak Kayalık Sokak Çıkmazı
Ada 86
Pafta 21
Parsel 24
Yüzölçümü 519
Nitelik Kargir Ev
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi 2+bodrum
Malzeme Taş, Ahşap, Tuğla
Yapım Tekniği Yığma, Ahşap Karkas
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Yayla Mahallesi, Küçük Mezarlık Sokakta bulunan yapı yıkılmış durumdadır. Ayakta kalan duvarlarından anlaşıldığı kadarıyla bina moloz taş yığma olarak yapılmış bodrum kat üzerinde, tuğla yığma ve ahşap karkas sistemde yapılmış zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Ayakta olan batı cephesi duvarında, zemin katta ve birinci katta aynı aksta tuğla ile örülmüş iki ocak görülmektedir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Yok
Dış Yapı Yok
Üst Yapı Yok
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet Boş
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Yapı, bodrum kat duvarları ve tek cephe duvarı hariç tamamen yıkılmış durumdadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.