Yükleniyor...

Yayla Mahallesi 128 Ada 25 Parselde Konut

Yayla Mahallesi, Tellakzade, Merkez
ENV. NO: 39-01-783
Genel Bilgiler
Yapı Adı Yayla Mahallesi 128 Ada 25 Parselde Konut
Envanter No 39-01-783
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı iki katlı, tuğla örgülü duvarlara sahip, güney ve batı cepheleri duvarları dışında kalan duvar cepheleri çökmüş durumda. Kuzey duvar cephesi ikinci kat hizasında tamamen çökerek ortadan kalkmıştır. Birinci kat ile ikinci kat arasında yer alan taban döşemesi de tamamen çökmüştür. Ayakta kalan duvar cepheleri yapının yapıldığı dönem mimari özelliklerini taşımaları açısından önemlidir. Duvar cepheleri tamamen tuğla örgülü ve ikinci katta yer alan uzun dikdörtgen pencereler üstten kemerli, yanlardan ve alttan tuğla silmelerle sınırlanır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Yayla Mahallesi, Tellakzade
Belde
Mevki Laleli
Sokak Laleli Sokak
Ada 128
Pafta 28
Parsel 25
Yüzölçümü 495
Nitelik Ev
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi 2
Malzeme Tuğla
Yapım Tekniği Kagir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Yapı iki katlı ve tuğla örgülü duvarlarıyla ilgi çekmektedir. Yapının iki duvar cephesi dışında diğer bölümleri büyük çapta tahribata uğramıştır. Ayakta kalan duvar cepheleri tamamen tuğla örgülü, cephelerde kemerler içinde dikdörtgen uzun pencereler yer almakta ve birbirinden tuğla silmelerle ayrılmaktadırlar. Cephelerden çatıya geçişte yine tuğla silmeler kullanılmıştır. İki katı birbirinden ayıran taban döşemeleri de tamamen çökmüş durumdadır. Çatı alaturka kiremit kaplıdır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Fena
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Fena
İç Yapı Fena
Süsleme Orta
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Günümüzde yapı tamamen yıkılmış olup, bulunduğu alan boş arsa görünümündedir.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 14.10.1999-5693
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 14.10.1999-5693
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.