Yükleniyor...

Yayla Mahallesi 110 Ada 43 Parselde Konut

Yayla Mahallesi,camikebir, Merkez
ENV. NO: 39-01-785
Genel Bilgiler
Yapı Adı Yayla Mahallesi 110 Ada 43 Parselde Konut
Envanter No 39-01-785
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Kırklareli Merkez Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan yapı taş örgülü temeller üzerine bodrum katlı ve iki kat olarak yapılmış. Yola bakan cephede ikinci katta girişin iki tarafı yola taşkın cumbalı olarak yapılmış. Duvar örgüleri üzeri harç ile kapatılmış ve alt katta kemerli pencereler orijinalliklerini korumaktadır. İkinci kat pencerelerinin asıllarıyla ilgisi yoktur. Duvar cephelerinden çatıya geçişte silmeler kullanılmıştır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Yayla Mahallesi,camikebir
Belde
Mevki
Sokak Çukur Sokak
Ada 110
Pafta 24
Parsel 43
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi 2+bodrum
Malzeme Taş, Tuğla
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Var
Isıtma Yok
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Bodrum kat, zemin kat ve birinci kattan oluşan binanın cepheleri çimentolu harç ile sıvanmıştır. Binanın yola bakan cephesinde üst katta simetrik iki cumba bulunmaktadır. Alt katta yola bakan cephede kemerler içinde dar uzun pencereler kullanılmış, bodrumda yola bakan cephesinde girişin iki yanında iki küçük pencere yer almaktadır. Cepheler en üstte binayı çepeçevre dolaşan profilli bir kat silmesi ile sonlanmaktadır. Çatısı kırma ve üzeri alaturka kiremit kaplıdır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Orta
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar Binanın cepheleri çimentolu harç ile sıvanmış, özgün pencereleri boşlukları ile oynanarak değiştirilmiştir.
Gözlemler Günümüzde konut olarak kullanılan binanın cepheleri çimentolu harç ile sıvanmış ve üst kat pencere boşlukları ile oynanarak bina özgün görünümünü büyük ölçüde kaybetmiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 14.10.1999-5693
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.