Yükleniyor...

Yayla Mahallesi 110 Ada 3 Parselde Konut

Yayla Mahallesi,camikebir, Merkez
ENV. NO: 39-01-784
Genel Bilgiler
Yapı Adı Yayla Mahallesi 110 Ada 3 Parselde Konut
Envanter No 39-01-784
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Kırklareli Merkez Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanı içerisinde, Yayla Meydanında bulunan konut yapısı kagir olarak inşa edilmiş olup, bodrum ve iki kattan oluşmaktadır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Yayla Mahallesi,camikebir
Belde
Mevki Yayla Meydanı
Sokak Mehmet Akif Caddesi
Ada 110
Pafta 24
Parsel 3
Yüzölçümü 933
Nitelik Bahçeli Kargir Ev
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi 2+b
Malzeme Taş + Tuğla + Ahşap
Yapım Tekniği Kagir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yapı zemin kat, birinci kat ve bodrum kattan oluşmaktadır.Yayla Meydanına bakan güneydoğu yönündeki ön cephesinde merdivenle çıkılarak ulaşılan ana girişi bulunmaktadır. Ön cephesi kesme taş, yan cepheler sıvalı olan yapının girişi üzerinde taş konsollu balkon bulunmaktadır. Profilli kat silmelerinin yanı sıra pencere kenarlarında düşey sütün görünümünde çıkıntılar yer alır. Yapının ön cephesinin üst kısmı üçgen bir alınlıkla sonlanmaktadır. Çatısı alaturka kiremit kaplıdır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme Orta
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar Yakın zamanda restorasyon çalışmaları yapılmıştır
Gözlemler Günümüzde kullanılan yapı yakın zamanda onarım geçirmiş olup, iyi ve bakımlı bir durumdadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.