Yükleniyor...

Vize Tümülüsü (dadıpınar)

Devlet Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-436
Genel Bilgiler
Yapı Adı Vize Tümülüsü (dadıpınar)
Envanter No 39-08-436
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Devlet Mahallesi
Belde
Mevki Dadı Pınar
Sokak
Ada 34
Pafta
Parsel 6
Yüzölçümü 3781,3
Nitelik Mera
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Definecilik ve imar faaliyetleri
Şimdiki Durumu İlçe merkezinin 950 m güneydoğusunda bulunan tümülüs 5-6 m yüksekliğinde, 45-50 m çapındadır. Futbol sahasının yanında yer almaktadır.
Önerilen Koruma Koruma sınırının belirlenmesi, şehir içerisinde olması ve hemen yanında yapılaşma olması sebebi ile olası inşaat faaliyetleri sırasında zarar görmesinin engellenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Yassı bir formdadır, üzerinde eskiden yapılmış olabilecek kazı çukurlarını andıran çöküntüler görülmektedir. Tam tepesinden tel örgü ile ikiye ayrılmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10.07.1991-942
Kurul Açıklama 10.07.1991 tarihli, 942 sayılı karar eki listede 23 sıra numarası ile tescil edilmiştir.
Revizyon
Kurul Kararları 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.