Yükleniyor...

Vezirtepe F Tümülüsü

, Vize
ENV. NO: 39-08-148
Genel Bilgiler
Yapı Adı Vezirtepe F Tümülüsü
Envanter No 39-08-148
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde Kıyıköy Beldesi
Mevki Vezirtepe
Sokak Papatya Sokak
Ada 260
Pafta
Parsel 4-10.
Yüzölçümü 16642 / 996.35
Nitelik Ham Toprak / Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Bölgenin imara açılması ihtimali ve kaçak define kazıları.
Şimdiki Durumu Vize İlçesi Kıyıköy Kasabası girişinde yolun solunda yer almaktadır. Üzerinde ağaçların bulunduğu tümülüs yaklaşık 3 m yüksekliğinde 25-30 m çapındadır. Üzerinde yapılmış kaçak kazılardan dolayı formu bozulmuştur.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi, koruma sınırının belirlenmesi, üzerinde imar ve inşaat faaliyetlerinin engellenmesi.
Gözlemler Yapılan kaçak kazılar sonucu tümülüsün formu bozulmuştur. Ayrıca tümülüsün 4/5'lik bölümü toprak alımı nedeniyle tahrip olmuştur.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.