Yükleniyor...

Üsküp Hasarcık Kalesi

, Merkez
ENV. NO: 39-01-353
Genel Bilgiler
Yapı Adı Üsküp Hasarcık Kalesi
Envanter No 39-01-353
Yapı Türü Kale
Dönemi Bizans
Genel Tanım Kale, Üsküp Belde Merkezinden yaklaşık 6,4 km kuzeydoğuda, meralık alanda, hakim bir tepede bulunmaktadır. Büyük ölçüde tahrip olmuş olan kale, Bizans Dönemine ait olmakla beraber, buranın daha önceki dönemlerde de kale olarak kullanıldığı, hem konum itibariyle hem de keramik buluntularıyla ileri sürülebilir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy
Belde Üsküp Beldesi
Mevki Palamut Tepe Serisi
Sokak
Ada
Pafta 7
Parsel 9196-9753
Yüzölçümü 41443750 / 3956.31
Nitelik Devlet Ormanı / Orman
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik faaliyetleri.
Şimdiki Durumu Kalenin güney, doğu ve batı kısmı doğal kaya üzerine oturmaktadır. Güneydoğusunda yer yer moloz taş ve kireç harcı ile örülmüş duvar kalıntıları görülebilmektedir. Duvar genişlikleri yaklaşık 170 cm dir. Doğu kısmında sadece tuğla ve kireç harcı ile örülmüş bir duvar görülmektedir. Tuğlalar 30x30 cm ebatlarında ve 3 cm kalınlığındadır. Kullanılan harcın içerisinde de iri tuğla parçaları görülmektedir. Kalenin kuzey, batı ve güney tarafında dış duvar olması muhtemel ikinci bir sur duvarı izi görülmektedir. Kale içerisinde defineciler tarafından açılmış kaçak kazı çukurunda moloz taş ve kireç harcı ile örülmüş içi yaklaşık 3x3 m ölçülerinde bir yapı kalıntısı açığa çıkmıştır. İç kısmının bir bölümünün de sıvalı olduğu görülmektedir. Etrafta çok sayıda Trak, Roma ve Bizans Dönemlerine tarihlenen keramik kap parçası görülmektedir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Definecilik faaliyetlerine karşı bölgedeki güvenlik birimlerinde izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler İçerisinde ve etrafında çok sayıda kaçak kazı çukuru bulunmakta, kaleden geriye kalan izler de defineciler tarafından yok edilmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini Trakya Bölgesi Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale İllerinde "Türk Dönemi Kaleleri" İsmail Hakkı Kurtuluş
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.