Yükleniyor...

Umurca Tümülüsü

Gündoğu Mahallesi, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-702
Genel Bilgiler
Yapı Adı Umurca Tümülüsü
Envanter No 39-05-702
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Gündoğu Mahallesi
Belde
Mevki Tepeler Mevki
Sokak
Ada 371
Pafta
Parsel 21
Yüzölçümü 1133
Nitelik Höyük
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu Lüleburgaz ilçe merkezinden 3,9 km kuzeydoğuda, Umurca yolu üzerinde sağda, tarla içerisinde bulunan tümülüs 5-6 m yüksekliğinde, 35-40 m çapındadır.
Önerilen Koruma Koruma sınırı içerisinde tarım faaliyetlerinin engellenmesi. Yakın çevresinde tümülüs alanını daraltacak sürüm çalışması yapılmaması hususunda tarla sahiplerinin uyarılması.
Gözlemler Kuzeydoğu-güneybatı istikametinde ortasından yarık şekilde kazılmıştır. Formu bozulmuş, iki ayrı tepe şeklinde görünmektedir. Muhtemelen Arif Müfit MANSEL'in Arkeolojik kazısını yaptığı tümülüslerden birisini oluşturmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10.07.1991-942
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 20/01/2016 tarih ve 2900 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.