Yükleniyor...

Umurca (şereftepe) Tümülüsü

Umurca Köyü, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-700
Genel Bilgiler
Yapı Adı Umurca (şereftepe) Tümülüsü
Envanter No 39-05-700
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Umurca Köyü
Belde
Mevki Şereftepe Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu Köyün 1,3 km kuzeydoğusunda tarla içerisinde bulunan tümülüs 3-4 m yüksekliğinde, 25-30 m çapındadır.
Önerilen Koruma Koruma sınırının belirlenmesi ve yakın çevresinde tarla sürümü yaptırılmaması. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Güneydoğu tarafında yaklaşık 1,5 m derinliğinde ve tepesinde yaklaşık 1 m derinliğinde olmak üzere iki farklı yerden defineciler tarafından kazılarak tahrip edilmiştir. Doğu eteğinde bir lahite ait olabilecek kırık taş parçalar bulunmaktadır. Çevresinde yapılan tarla sürümleri nedeniyle tümülüs alanı daralmış olup, kazılar nedeniyle yüksekliği kaybolmuş ve formu bozulmuştur. Muhtemelen mezar odası dağıtılmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10.07.1991-942
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 20/01/2016 tarih ve 2900 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.