Yükleniyor...

Uçmakdere Antik Yerleşim Alanı

, Vize
ENV. NO: 39-08-446
Genel Bilgiler
Yapı Adı Uçmakdere Antik Yerleşim Alanı
Envanter No 39-08-446
Yapı Türü Kült Alanı
Dönemi Demir Çağ - Traklar
Genel Tanım Kırklareli İli, Vize İlçesi, Uçmakdere Mevkii'nde yer alan 1/5000'lik ölçekli kadastral haritalarda E19-d-15-c, E19-c-11-a ve E19-d-20-b paftalardaki alan, dere yatağının oluşturduğu vadi üzerindedir. Ormanlık alan içerisindeki vadi üzerinde kayalara oyulmuş mağaralar yer almaktadır. Aynı zamanda kaya mağaralarının hayvan barınağı ve ağılı olarak kullanıldıkları görülmüştür. Mağaraların doğusunda ve dere yatağının karşısında aşağıya doğru eğimli doğal bir kaya kütlesi vardır. Kaya kütlesinin üzerinde bir su oluğu bulunmaktadır. Muhtemelen sunak olan bu kaya kütlesinin üzerindeki oluk, sıvı akıtmak için kullanılmış olmalıdır. Sunak, Trakların dinsel törenlerini gerçekleştirmiş olduğu kült alanlarından olmalıdır. Sunağın hemen altında kaçak kazı çukuruna rastlanmıştır. Bu vadinin batısında yapılan incelemede alanda dağınık vaziyetteki büyük kesme blok taşlardan, burada eski bir megalithic alanın olduğu anlaşılmıştır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde
Mevki Uçmakdere Mevkii
Sokak
Ada 269
Pafta E19d-15c, E19c-11a
Parsel 45
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Alan kaçak define kazılarına maruz kalmaktadır. Ayrıca mağaralar hayvan ağılı olarak kullanılmaktadır.
Şimdiki Durumu Alan üzerinde kaçak define kazı çukurlarının izleri görülmektedir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmiş olup, bölgedeki güvenlik birimlerince kontrollerinin yapılarak kaçak kazı ve tahribatların engellenmesi. İçerisinin boşaltılarak hayvan ağılı olarak kullanılmasının engellenmesi.
Gözlemler Definecilik faaliyetleri ve kaçak kazılar ile tahribatlar devam etmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10.07.2009-2640
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.