Yükleniyor...

Tellakzade Mahallesi 151 Ada 11 Parselde Konut

Tellakzade Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-944
Genel Bilgiler
Yapı Adı Tellakzade Mahallesi 151 Ada 11 Parselde Konut
Envanter No 39-01-944
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Tellakzade Mahallesi, 151 ada, 11 parselde yer alan yapının, parsele dikdörtgen planlı, zemin+1 olarak inşa edildiği görülmüştür.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Tellakzade Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada 151
Pafta
Parsel 11
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi zemin+1
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Taşınmazın dikdörtgen planlı oturduğu görülmüştür. Zemin+1 kat olarak inşa edilen taşınmazın alt katı yığma tuğla, üst katı bağdadi yapım tekniği ile yapılmıştır. Zemin katta yığma tuğlaların arasında taşıyıcılığı artırmak için ahşap hatıl kullanıldığı görülmüştür. Taşınmazın girişi niş şeklinde yapılmış olup, girişin sağında ve solunda ikişer adet pencere açıklığının konumlandırıldığı görülmüştür. Girişin solunda yer alan pencere formları kare form olarak değiştirilmiştir. Taşınmazın üst katında giriş kapısının üstüne denk gelecek şekilde simetrik düzen korunarak yarım daire şeklinde bir sofa konumlandırılmıştır. Sofa kısmında iki adet pencere açıklığı, sofanın iki yanında ise üçer adet pencere açıklığının konumlandırıldığı görülmüştür. Sofa kısmının iki yanında dikey olarak konumlandırılmış ahşap hatıllar ile desteklenerek sofa kısmı vurgulanmıştır. Saçak altlarında kare şekillerden oluşan kalemişi izleri görülmektedir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Orta
İç Yapı Fena
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 16/10/2017-4477
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.