Yükleniyor...

Taşlıcabayır Tümülüsü

Asilbeyli Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-1067
Genel Bilgiler
Yapı Adı Taşlıcabayır Tümülüsü
Envanter No 39-01-1067
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı- M.s.3 Y.y.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Tümülüs tipinin yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim konik olmak üzere, küre, yarımküre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tiplerine göre, platformular, çukurlar, mezarodalılar, lahitgiller ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta izlenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halindedir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Asilbeyli Köyü
Belde
Mevki Taşlıcabayır
Sokak
Ada
Pafta
Parsel 1996-1997-1998
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. derece arkeolojik sit.
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu Tarım yapılan tarlada yer alan tümülüs 4-5 metre yüksekliğinde, 30-35 metre çapındadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. tarım amaçlı kullanımının engellenmesi.
Gözlemler Tümülüs eteklerinin bir kısmı tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Taşlıcabayırı Tümülüsü, köyün 500. metre kuzeydoğusunda 4-5 metre yüksekliğinde, 30-35 metre çapındadır. üzerinde kaçak kazı çukurları mevcuttur. Tümülüsün, irili ufaklı taşların yoğun olduğu tarım arazisi üzerinde yer aldığı görülmüştür. Etekleri tarımsal faaliyetler sebebiyle sürülmüştür. Üzeri kısa boylu otlarla kaplı olan tümülüs, tarımsal faaliyetler sebebiyle yassılaşmıştır. Güney ve kuzeybatı taraflarında kaçak kazı çukurları bulunmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları E.K.V.K.Kurulunun 23.09.2019 tarih ve 6253 sayılı Kararı ile tescil edilmiştir. 30/06/2020 tarih ve 6868 sayılı Karar ile 1/2000 ölçekli paftasında koordinatlı sınırları itibariyle 1. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin devamına karar verilmiştir.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçi Hakan ERDEN Harita Mühendisi Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.