Yükleniyor...

Su Sarnıcı Ve Eski Yerleşim Alanı

Katranca Köyü, Babaeski
ENV. NO: 39-02-619
Genel Bilgiler
Yapı Adı Su Sarnıcı Ve Eski Yerleşim Alanı
Envanter No 39-02-619
Yapı Türü Eski Yerleşim Alanı
Dönemi
Genel Tanım Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Katranca Köyü sınırları içerisinde Makas çatağı mevkinde İstanbul Edirne tren yolunun kuzeyinde yamaçta köy merası içerisinde kalmaktadır. Söz konusu alan içerisinde yer alan vadide kaçak kazı yapılmıştır bu alanda yapılan tespitlerde bu alan üzerinde bulunan su kaynakları sebebiyle yerleşim alanı kurulduğu, yüzeyde yapılan araştırmada ve kaçak kazı alanına bakıldığında Bizans dönemine ait su yapıları künkler keramik formları pithoslara ait parçaların olduğu tespit edilmiştir. Vadinin doğu yamacında mezar yapıları tespit edilmiştir. Alan içerisinde su yapılarına ait künk parçaları horasan harçlı tuğlalar damgalı tuğlalar keramik parçaları ile bizans dönemine ait bir yerleşim merkezinin olduğu tespit edilmiştir. Yine söz konusu alan içerisinde Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına ait olan ve günümüzde sadece su kuyusunun ve istasyonun temel duvarlarının kaldığı istasyon alanı da mevcuttur.
Konum
İlçe Babaeski
Mahalle Köy Katranca Köyü
Belde
Mevki Makas Çatağı - Katırgeçidi (demiryolu Üstü)
Sokak
Ada
Pafta
Parsel 1100
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 3. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 3. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Definecilik ve tarımsal faaliyetler
Şimdiki Durumu Mera olarak kullanılan alanda bulunmaktadır.
Önerilen Koruma Koruma sınırı içerisinde tarımsal faaliyetlere izin verilmemesi. Bölge güvenlik birimlerinde gözlenmesi.
Gözlemler Alan köy merası olarak kullanılmakta olup kaçak kazılar dışında herhangi bir tahribat yoktur.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 19.12.2013/1407
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.