Yükleniyor...

Su Değirmeni

, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-1049
Genel Bilgiler
Yapı Adı Su Değirmeni
Envanter No 39-07-1049
Yapı Türü Değirmen
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Su kanalı üzerinde çalışan bir su değirmenidir. Yapı Değirmen Sokakta yer almaktadır. Yapı moloz taş ve tuğla örgülüdür. Doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı, tek katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy
Belde Kaynarca
Mevki
Sokak
Ada 164
Pafta
Parsel 2
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin
Malzeme Taş-tuğla
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Su kanalı üzerinde çalışan bir su değirmenidir. Yapı Değirmen Sokakta yer almaktadır. Yapı moloz taş ve tuğla örgülüdür. Değirmen olarak kullanılmaya devam eden yapının zaman içinde onarım gördüğü anlaşılmaktadır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Yok
Dış Yapı İyi
Üst Yapı Orta
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Su Değirmeni
Bugünkü Kullanım Su Değirmeni
Önerilen Kullanım
Sahibi Kaynarca Belediyesi
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Yapılan onarımlarda betonarme ve tuğla malzemeler kullanılmıştır.
Gözlemler Zaman içinde onarım gördüğü anlaşılmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.