Yükleniyor...

Sofi Bekir Ağa (manavlar) Mescidi

Namık Kemal Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-996
Genel Bilgiler
Yapı Adı Sofi Bekir Ağa (manavlar) Mescidi
Envanter No 39-08-996
Yapı Türü Cami
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı 19.yy
Genel Tanım Yapı dikdörtgen planlı kabayonu moloz taş ahşap hatıllı duvar örgülü, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapının kuzeydoğu cephesinde sekiz basamaklı köşk minare bulunmaktadır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Namık Kemal Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada 340
Pafta
Parsel 6
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme Taş+ahşap
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Üst yapısı çöken ve metruk durumdas olan yapı dikdörtgen planlı, kabayonu moloz taş ahşap hatıllı duvar örgülü, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapının kuzeydoğu cephesinde sekiz basamaklı köşk minare bulunmaktadır. Mihrap (güney) ve giriş kapısı (kuzey) cewphelerinde düzgün kesme taş kullanılmıştır. Mihrap kavsarasında tuğla kullanılan yapının iç ve dış cepheşlerde sıvalı ve badanalı olduğu anlaşılmaktadır. Cami yapı malzemesi ve plan özellikleri ile kısmen 19.yy özellikleri barındırmaktadır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Fena
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Fena
İç Yapı Fena
Süsleme Yok
Rutubet Önemli
Özgün Kullanım Cami
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım Cami
Sahibi Sofi Bekir Ağa (Vakıflar Genel Müdürlüğü)
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Üst yapısı çöken yapı metruk durumdadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama Koruma Alanı paftasına göre 340/5-7; 341/8-9; 342/22-23 ada parseller koruma alanında bulunmaktadır.
Revizyon
Kurul Kararları 15/01/2019-5647
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.