Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Hamidiye Yanık Kale

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Hamidiye Yanık Kale
Envanter No
39-08-139
Yapı Türü
Dönemi
Genel Tanım
Kale kalıntısı Hamidiye Köyünün 2,6 km kuzeybatısında, Kışlacık Köyünün 1,9 km güneydoğusunda ormanlık alanda hakim bir tepede bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Hamidiye Köyü
Belde
Mevki
Papaz Koru Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
-
Nitelik
-
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Kalenin duvarları yıkılmış, sadece zeminde temel seviyesinde duvar izleri takip edilebilmektedir. Defineciler tarafından açılmış kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Bu çukurların birinde duvar örgüsünün içerisinde iri tuğla parçalarının olduğu kireç harçlı moloz taş olduğu görülmektedir. Temel izlerinden batı tarafında bir burç olduğu anlaşılmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler
Korumasız ve ulaşımı zor olan kale kalıntısı defineciler tarafından tahrip edilmektedir. Kalenin kuzeydoğu ve güneydoğusu dere yatağı doğal tahkimat. Güneybatı ve kuzeybatı yönüne düzlük devam etmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar