Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kiremithane Küp Kayaları

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kiremithane Küp Kayaları
Envanter No
39-08-138
Yapı Türü
Dönemi
Geç Tunç - Demirçağ ?
Genel Tanım
Köyün 2,9 km güneydoğusunda, orman içerisinde bulunan alanda eski yerleşim izleri ve kayaya oyma küpler bulunmaktadır. Kayaç tabakada pitos formunda oyulan oyukların muhtemelen ya ölü gömme adetleriyle ilgili olduğu yada depolama amaçlı kullanıldığı tahmin edilmektedir.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kızılağaç Köyü
Belde
Mevki
Kiremithane
Sokak
Ada
101
Pafta
Parsel
573
Yüzölçümü
6649771,06
Nitelik
Kiremithane Devlet Ormanı
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Ağız kısmı dairesel 45-50 cm çapında, 2 m derinliğinde iç kısmı da 2 m çapında dairesel pitos formunda zeminde doğal kayaya oyulmuş küpler bulunmaktadır. Birbirinden bağımsız 5-6 m aralıklar ile 15 kadar küp tespit edilmiştir.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler
Defineciler tarafından ağızları kırılmış, iç kısımları kazılarak tahrip edilmişlerdir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar