Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kızılağaç Yel Değirmen Tepesi Tümülüsü ve Nekropol Alanı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kızılağaç Yel Değirmen Tepesi Tümülüsü ve Nekropol Alanı
Envanter No
39-08-135
Yapı Türü
Arkeolojik Sit
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler ile benzer özellikler taşıyan mezar tepelerinin toplu olarak bulunduğu alanlardır. Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. aralığında tarihlenmektedirler.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kızılağaç Köyü
Belde
Mevki
Korualtı
Sokak
Ada
102
Pafta
Parsel
304
Yüzölçümü
405
Nitelik
Orman
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Tescile önerilecektir
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Köyün 7,1 km kuzeybatısında bulunan ormanlık alanda 4-5 m yüksekliğinde 15-20 m çapında tümülüs ve yükseklikleri 1mt ile 1,5 m arasında değişen 5 kadar tümülüs şeklinde mezar tepesi bulunmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler
Orman içerisinde bulunan tümülüs tepesinden eteğe doğru kanal şeklinde kazılmıştır. Kazı çukurunda mezar odasına ait olabilecek yassı kayalar bulunmaktadır. Diğer mezar tepelerinde de kaçak kazı çukurları bulunmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar