Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Korualtı Nekropol Alanı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Korualtı Nekropol Alanı
Envanter No
39-08-133
Yapı Türü
Arkeolojik Sit
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler ile benzer özellikler taşıyan mezar tepelerinin toplu olarak bulunduğu alanlardır. Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. aralığında tarihlenmektedirler.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kızılağaç Köyü
Belde
Mevki
Korualtı
Sokak
Ada
102
Pafta
Parsel
304
Yüzölçümü
405
Nitelik
Orman
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Çingene Kaleden köye giderken yolun sağında, 13 numaralı bölme mevkiinde, köyün 6,5 km kuzeybatısında bulunan ormanlık alanda yükseklikleri 1,5 m ile 2 m arasında değişen 20 kadar tümülüs şeklinde mezar tepesi bulunmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler
Orman içerisinde geniş bir alana yayılmış mezar tepelerinin birçoğu defineciler tarafından kazılmıştır. Ancak herhangi bir keramik parçası görülmemektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar