Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Korualtı Çingene Kalesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Korualtı Çingene Kalesi
Envanter No
39-08-132
Yapı Türü
Dönemi
Genel Tanım
Kale kalıntısı, Kızılağaç Köyünün 4,8 km batısında, ormanlık alanda, hakim bir tepede bulunmaktadır. Çok köşeli dairesel bir plana sahiptir. Duvarlar kaba yontu, karataşlardan yığma olarak yapılmıştır. Duvar örgüsünde harç kullanılmamış olup, duvar yüzeyleri düzgün işlenmiş taşlarla, iç dolgu kısmı ise düzensiz taşlarla işlenmiştir.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kızılağaç Köyü
Belde
Mevki
Korualtı
Sokak
Ada
102
Pafta
Parsel
304
Yüzölçümü
405
Nitelik
Orman
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Büyük ölçüde yok olmuştur, zeminde taş yığınları şeklinde duvar kalıntıları görülmektedir. Doğu tarafında duvar kalıntıları çift sıra halinde olduğu, iç kale ve dış kale şeklinde inşa edildiği görülüyor.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler
Defineciler tarafından tahrip edilmektedir. Kalenin iç kısmında kırmızı horasan harçlı bir duvar kesiti bulunmakta. Kalenin kullanıldığı farklı dönemlerde yeni eklentiler ilave edildiği görülmüştür.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar