Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Evren Aktoprak 1. ve III. derece Arkeolojik Sit Alanı.

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Evren Aktoprak 1. ve III. derece Arkeolojik Sit Alanı.
Envanter No
39-08-1109
Yapı Türü
Dönemi
Genel Tanım
Kırklareli İli, Vize İlçesi, Evren Mahallesi, Aktoprak Mevkiinde kremasyon geleneğine ait mezar odaları olduğu düşünülen kayaya oyma yapılar tespit edilmiştir. Bölge halkından alanda yan yana yedi adet kayaya oyma yapının bulunduğu bilgisi alınmış olsa da sık çalılık olan alanda üç adet oda tespit edilebilmiştir. Girişleri güneybatı yönüne bakan kayaya oyma yapılardan I numaralı olanın dikdörtgen bir giriş açıklığı vardır. Dikdörtgen planlı yapı seki ile çevrilidir ve odanın üstü tonozumsu bir yapıya sahiptir. II numaralı kayaya oyma yapı; I numaralı yapıdan daha büyüktür. girişin karşısında kaya içine oyulmuş, üzeri kemer ile kapanan ve zeminde son bulan bir niş bulunmaktadır. Girişin sağında ve solunda yer alan duvarlarda ise ikişer adet kemerli küçük niş bulunmaktadır. III numaralı kayaya oyma yapının plan olarak I numaralı yapıya benzediği düşünülmektedir. Ancak içinde çok sayıda çuvalın depolanmış olması nedeniyle tam olarak incelenememiştir. Yapılarda defineciler tarafından tahribatlar vardır. Alanda inhumasyon gömünün de olduğunu gösteren, defineciler tarafından yapılan kazılarda açığa çıkarılmış bir iskelet kalıntısı ile niteliği anlaşılamayan bir duvar kalıntısı da tespit edilmiştir.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Evren
Belde
Mevki
Sokak
Ada
133
Pafta
Parsel
256,257,258,259,260,290,291
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
I. ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanı
Koruma Derecesi
I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Şimdiki Tehlikeler
Yapılaşma ve kaçak kazılar.
Şimdiki Durumu
Önerilen Koruma
Kayaya oyma yapıların bulunduğu alanın (133 ada, 256,257,258,259 ve 260 parsellerin kuzeyi, 290 ve 291 parsellerin kuzey batısı ile yol alanı) I. derece arkeolojik sit alanı; 256,257,258,259,260,290 ve 291 parsellerin 1. derece arkeolojik sit alanı dışında kalan kısmının ise ileride yapılabilecek uygulamaların denetimi olarak yapılabilmesi için III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi önerilmektedir.
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
X
Harita
X
Rapor
X
Kroki
X
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
23/11/2021 tarih ve 7958 sayılı Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Burcu KAYA (Arkeolog) Hakan ERDEN (Harita Mühendisi) Gökhan KORKMAZ (Arkeolog) Gözde DAĞ (Arkeolog)