Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Evrencik III. Derece Arkeoloik Sit Alanı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Evrencik III. Derece Arkeoloik Sit Alanı
Envanter No
39-08-1104
Yapı Türü
Dönemi
Genel Tanım
Kırklareli İli, Vize İlçesi, Evrencik Köyü sınırları içindeki 133 ada, 10,13,14 parsel sayılı taşınmazlarda yer alan yapı kalıntısını (kilise) çevreleyecek şekilde III. derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları belirlenmiştir. Kilise kalıntısı ana yoldan uzak çalılık bir alanda yer almaktadır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Evrencik
Belde
Mevki
Sokak
Ada
133
Pafta
Parsel
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Koruma Derecesi
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Şimdiki Tehlikeler
Kaçak kazılar.
Şimdiki Durumu
Önerilen Koruma
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi önerilmektedir.
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Var
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
02.06.2021 tarih ve 7596 sayılı Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Burcu KAYA TOPAÇOĞLU Arkeolog Hakan ERDEN Harita Mühendisi