Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Üsküp Kumtepeler G Tümülüsü

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Üsküp Kumtepeler G Tümülüsü
Envanter No
Yapı Türü
Dönemi
Genel Tanım
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Belde
Üsküp
Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Şimdiki Durumu
Önerilen Koruma
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
Harita
Rapor
Kroki
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar