Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Dört Tepeler C ve D Tümülüsleri

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Dört Tepeler C ve D Tümülüsleri
Envanter No
39-08-1102
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Genel Tanım
Dört Tepeler C Tümülüsü; Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Kadıköy Mahallesi sınırları içinde kalan 146 parsel ile Kırklareli İli, Vize İlçesi Çövenli Köyü sınırları içinde kalan 124 ada, 4 parsel sayılı taşınmazda yer almaktadır. Yaklaşık 40 metre çapında olan ve tarım arazisinde yer alan tümülüs, toprağın sürülmesi nedeniyle oldukça yayvanlaşmıştır. Dört Tepeler D Tümülüsü; Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Kadıköy Mahallesi sınırları içinde kalan 1563 parsel ile Kırklareli İli, Çövenli Köyü sınırları içinde kalan 124 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlarda yer almaktadır. Etekleri sürülerek düzleştirilen tümülüs 50-55 metre çapındadır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Çövenli Köyü, Kadıköy Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada
124
Pafta
Parsel
1,4 ; 146,1563
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Önerilen Koruma
1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi önerilmektedir.
Gözlemler
Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler ile tahrip edilen Dört Tepeler C Tümülüsü oldukça yayvan yapıdadır. Dört Tepeler D Tümülüsü ise güney cephesinde açılan kaçak kazı çukuru ile tahrip edilmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Var
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
24.11.2020-7249
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Burcu Kaya TOPAÇOĞLU Arkeolog Hakan ERDE Harita Mühendisi Hamdi GÜNDOĞDU (Sanat Tarihçi)