Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Dört Tepeler A ve B Tümülüsleri

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Dört Tepeler A ve B Tümülüsleri
Envanter No
39-08-1101
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Genel Tanım
Dört Teperler A Tümülüsü, Çövenli Köyü sınırları içinde kalan 125 ada, 7,10 ve 61 parsel sayılı taşınmazlarda yer almaktadır. Etekleri Tarımsal faaliyetler sebebiyle düzleştirilen tümülüs yaklaşık 50 metre çapındadır. Tümülüs kaçak kazılar ile tahrip edilmiştir. Dört Tepeler B Tümülüsü 125 ada, 7, 11 ve 60 parsel sayılı taşınmazlarda yer almaktadır. Yaklaşık 55 metre çapında olan ve tarım arazisinde yer alan tümülüs, toprağın sürülmesi nedeniyle oldukça yayvanlaşmıştır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Çövenli Köyü
Belde
Mevki
Sokak
Ada
125
Pafta
Parsel
7,10,11,60,61
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Önerilen Koruma
1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi önerilmektedir.
Gözlemler
Defineciler tarafından tahrip edilen Dört Tepeler A Tümülüsünde oldukça derin kaçak kazı çukuru tespit edilmiştir. Dört Tepeler B Tümülüsü ise tarımsal faaliyetler ile tahrip edilmiş; toprağın sürülmesi sebebiyle oldukça yayvanlaşmıştır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Var
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Burcu KAYA TOPAÇOĞLU Arkeolog Hakan ERDEN Harita Mühendisi Hamdi GĞNDOĞDU Sanat Tarihçi