Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Taş Ocağı Mevkii 1. derece Arkeolojik Sit Alanı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Taş Ocağı Mevkii 1. derece Arkeolojik Sit Alanı
Envanter No
39-01-1082
Yapı Türü
Taş Ocağı
Dönemi
Genel Tanım
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Üsküp Beldesi, Taş Ocağı Mevkiinde, 6928 parsel sayılı, mera vasıflı taşınmazda dikdörtgen ya da kare üniteler halinde açığa çıkmış blok taş kesitler ve ana kayaya beden gücü kullanılarak açılmış bir tünel bulunmaktadır. Yapılan incelemede alanın çevresine göre daha alçak konumda olduğu görülmüştür. Antik Dönem taş ocakları genellikle açık yamaçlarda görülmekle birlikte nadiren de olsa yer altı galerili olan tipleri de bulunmaktadır. Bu ocaklarda taş çıkarma işlemi; kanal açma, oyma ve çatlama teknikleri kullanılarak gerçekleştirilir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Belde
Üsküp Beldesi
Mevki
Taş Ocağı Mevkii
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
6928
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. derece Arkeolojik Sit Alanı
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Kaçak kazılar ve madencilik faaliyetleri.
Şimdiki Durumu
Mera arazisi.
Önerilen Koruma
Alanın 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilerek olası madencilik faaliyetlerinden korunması gerekmektedir.
Gözlemler
Alanda madenciler tarafından açılmış araştırma çukurları ile defineciler tarafından açılmış kaçak kazı çukurları mevcuttur.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Vra
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
30.06.2020 tarih ve 6870 sayılı Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Burcu Kaya TOPAÇOĞLU Arkeolog Hakan ERDEN Harita Mühendisi Birol HASANBAT Sanat tarihçi