Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Demircihalil Nekropol Alanı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Demircihalil Nekropol Alanı
Envanter No
39-01-1068
Yapı Türü
Nekropol
Dönemi
Erken Bizans
Genel Tanım
Kırklareli İli, Merkez Demircihalil Köyünün yaklaşık 1.20 km. Kırklareli-Bulgaristan Yolunun yaklaşık 800 km. kuzeybatısında, tarla yolu üzerinde yer almaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Demircihalil Köyü
Belde
Mevki
Sokak
Ada
141
Pafta
Parsel
31
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetler ve definecilik
Şimdiki Durumu
Taşınmaz üzerinde yüzeyde 4 adet farklı yerde doğu-batı yönünde uzanan 50x180 cm. ölçülerinde çift biçimli (sanduka) taştan mezar yapıları tespit edilmiştir. Alanda 3 basamaklı merdiven kalıntısına rastlanılmıştır. Alanda kemik parçasına veya keramik-seramik parçasına rastlanılmamıştır.
Önerilen Koruma
- "1. derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. - Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. -Tarımsal ve hayvansal amaçlı kullanımın engellenmesi.
Gözlemler
4 adet mezar kalıntısının kaçak kazı sonucu veya yapılan hayvancılık faaliyetleri sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Var
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
E.K.V.K.Kurulunun 21.10.2019 tarih ve 6298 sayılı yazısı karar ekidir.
Hazırlayanlar
Öznur ÇELİK Müze Araştırmacısı Tuğba ERASLANTOLOR Arkeolog Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçisi