Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Köprüdere - İnderesi Koca Mağarası

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Köprüdere - İnderesi Koca Mağarası
Envanter No
39-08-1053
Yapı Türü
Mağara - Yaşam Alanları
Dönemi
Genel Tanım
Mağara Okçular Köyünün kuzeydoğusunda, dere yatağının batısında yer almakta olup, köyiçie yaklaşık 550 m mesafede bulunur. Dere yatağının batısında yer alan kayalık arazide sarkıt-karstik oluşum izleri taşıyan, kayalık arazinin içine 30-35m yatay şekilde uzanmakta, koyun-keçi gübrelemesi ve balçık oluşumu nedeniyle zemin kotu seviyesi yükselmiştir. Mevcutta mağaranın yüksekliği 80cm ile 1.5m arasında değişmektedir. Mağara batıya doğru bir ağacın dalları gibi girintiler-galeriler oluşmakta ve bazı yerlerde oyuntu şeklinde küçük nişler görülmektedir. Mağara girişinde ve içerde ateş is izleri de görülmektedir. Mağara girişi üzerinde dört tane delik izi bulunur.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Okçular
Belde
Mevki
Köprüdere - İndere
Sokak
Ada
137
Pafta
E19c17c
Parsel
17
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Kaçak kazılar, definecilik, tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri
Şimdiki Durumu
Mağara tabanın koyun-keçi gübresi ve balçık ile kaplanmış olması nedeniyle zeminde seramik-keramik buluntuya ve temel izlerine rastlanılmamıştır. Mağaranın girişi doğu cepheye bakmakta olup, giriş önünde yatağına kadar uzaman eğilimli bir düzlük bulunmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafında izlenmesi. Koruma sınırı içerisinde tarım,madencilik ve kaçak faaliyetlerinin engellenmesi gerekmektedir.
Gözlemler
Mağara tabanın koyun-keçi gübresi ve balçık ile kaplanmıştır. Dere yatağının batısında hakim bir konumda bulunur. Mağara doğal oluşum ile birlikte Paleolitik Çağ özellikleri de göstermektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Var
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
03/09/2019 tarih ve 6214 sayılı Karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi Hakan ERDEN Harita Mühendisi Mustafa BALEKOĞLU Arkeolog