Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Çağlayık Ayazma Kalesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Çağlayık Ayazma Kalesi
Envanter No
39-01-082
Yapı Türü
Askeri
Dönemi
Bizans ?
Genel Tanım
Çağlayık Köyünün 1,3 km batısında, ormanlık alanda, hakim bir tepede bulunmaktadır. Tamamen tahrip olmuştur.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Çağlayık Köyü
Belde
Mevki
Ayazma Kale
Sokak
Ada
101
Pafta
1
Parsel
272
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Alanın kuzey kısmında giriş kapısı olabilecek bir boşluk bulunmaktadır. Kuzey tarafında 2-2,5 metre yüksekliğinde sağlam kalmış duvar bölümleri görülebilmektedir. Moloz taş ve kireç harcı kullanılarak örülmüş beden duvarlarında, 2-2,5 cm ve 3,5-4 cm kalınlığıda, farklı tuğla kalınlıkları kullanılarak örülmüş yatay hatıl sıraları mevcuttur.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Kale kalıntısı korunmadığı için beşeri ve doğal şartlar nedeni ile yok olmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar