Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Çukurpınar Tümülüsü

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Çukurpınar Tümülüsü
Envanter No
39-01-907
Yapı Türü
Dönemi
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar. Çukurpınar Tümülüsü'nün eteklerinde keramik parçaları tespit edilmiştir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Çukurpınar Köyü
Belde
Mevki
Kozarka Tepesi Mevkii
Sokak
Ada
101
Pafta
-
Parsel
93
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetler ile madencilik faaliyetleri
Şimdiki Durumu
Önerilen Koruma
Bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi.
Gözlemler
Tümülüs, düz bir arazi üzerinde yer almakta olup, etrafında tarla vasıflı araziler bulunmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Var
Kroki
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
09.09.2014-1902
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar