Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kanlıgeçit Höyüğü (Tunç Çağı Sergisi)

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kanlıgeçit Höyüğü (Tunç Çağı Sergisi)
Envanter No
39-01-738
Yapı Türü
Arkeolojik Sit
Dönemi
İlk Tunç Çağı Başı M.Ö.3200
Genel Tanım
Kırklareli’nin yaklaşık 3 km güneyinde, Aşağıpınar Mevkiine 300 m mesafededir. Eski Tunç Çağı’na (M.Ö. 3. bin yıl) tarihlenen bu yerleşim alanı, Anadolu’da ve Yakındoğu’da M.Ö. 3. bin yıl kentleşme sürecinin ortaya çıktığı, yavaş yavaş kent devletlerinin oluştuğu bir süreci temsil etmektedir. Bu yerleşmelerdeki yapıların basit ahşap yapılar şeklinde olduğu; genellikle yerleşmelerin savunma amaçlı derin bir hendek ve bunu sınırlayan ahşap bir duvar ile çevrili olduğu anlaşılmaktadır. Taş malzeme mimaride hemen hemen hiç görülmez. Yapılan çalışmalarda, Kanlıgeçit’in Anadolu yerleşmeleri ile tam olarak benzeşen büyük bir yerleşim alanı olduğu ortaya çıkmıştır. Yerleşim, taş sur ile çevrili bir iç kale ile bunun etrafında yayılmış aşağı şehirden oluşmuştur.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karacaibrahim Mahallesi
Belde
Mevki
Lefeci Yolu
Sokak
Ada
525
Pafta
Parsel
5-6-7-8-9-10-11-12-14
Yüzölçümü
2801 / 1844 / 2684 / 3107 / 2264 / 1865 / 611 / 877 / 1359
Nitelik
Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece arkeolojik sit
Koruma Derecesi
1. Derece arkeolojik sit
Şimdiki Tehlikeler
Şimdiki Durumu
Kanlıgeçit'teki kazılar Aşağıpınar kazı ekibi tarafından 1994-2009 yılları arasında yapılmıştır. Kazılar tamamlandıktan sonra orjinal yapı temelleri örtülerek koruma altına alınmıştır. Sergilemede görülen yapı temelleri orjinallerin birebir kopyasıdır.
Önerilen Koruma
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
19.10.1990-787
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
KIRKLARELİ HÖYÜĞÜ 2008 YILI ÇALIŞMALARI Eylem ÖZDOĞAN Heiner SCHWARZBERG Mehmet ÖZDOĞAN
Hazırlayanlar