Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Karakoç Tumba Tepe Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Karakoç Tumba Tepe Tümülüsü
Envanter No
39-01-366
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karakoç Köyü
Belde
Mevki
Köyiçi
Sokak
Ada
166
Pafta
18
Parsel
8
Yüzölçümü
1798
Nitelik
Höyük Ve Meydanı
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik
Şimdiki Durumu
Köyün güneydoğusunda, köy çıkışında bulunan tümülüs 7-8 m yüksekliğinde, 35-40 m çapındadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Nezih FIRATLI tarafından 1963 yılında kazısı yapılmıştır. Kubbeli mezar yapısının önüne kazı sonrasında demir kapı yapılmıştır. Günümüzde kubbeli mezar yapısının düzgün kesme taştan yapılmış kubbe kısmının ilk üç sıra taş örgüsü görülmektedir. Mezar yapısı koruma altına alınarak daha fazla tahrip olması engellemelidir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar