Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yündalan Küçük Koçara 3 Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yündalan Küçük Koçara 3 Tümülüsü
Envanter No
39-01-364
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yündalan Köyü
Belde
Mevki
Küçük Koçara Mevkii
Sokak
Ada
Pafta
8
Parsel
1499
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik
Şimdiki Durumu
Köy merkezinin 3 km kuzeyinde, tarım alanında bulunan tümülüs büyük ölçüde tahrip edildiğinden ölçüleri belirlenememektedir.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Güney tarafından merkeze doğru, iş makinesi ile kanal şeklinde açılmış geniş bir kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Mezar yapısı tamamen tahrip edilmiştir. Daha önce yapılan kaçak kazılar sonrası Kırklareli Müzesi tarafından kurtarma kazısı yapılmıştır. Sözkonusu tümülüs kazı raporlarında Yündolan B Tümülüsü olarak adlandırılmıştır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar