Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Karaabalar Kruşova Başı Nekropol Alanı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Karaabalar Kruşova Başı Nekropol Alanı
Envanter No
39-04-078
Yapı Türü
Arkeolojik Sit
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler ile benzer özellikler taşıyan mezar tepelerinin toplu olarak bulunduğu alanlardır. Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. aralığında tarihlenmektedirler.
KONUM
İlçe
Kofçaz
Mahalle Köy
Karaabalar Köyü
Belde
Mevki
Kruşova Başı
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
23
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik
Şimdiki Durumu
Köyün 2,6 km güneyinde bulunan ormanlık alanda, yükseklikler 50 cm ile 1,5 m arasında değişen 50 ye yakın küçük ölçekli tümülüsten oluşan nekropol alanıdır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Mezar tepelerinin 25-30 tanesi defineciler tarafından kazılmıştır, kazı çukurlarında dört tarafı yassı taşlar ile oluşturulmuş mezarlar görülmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
16/12/2015 tarih ve 2838 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar