Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Üsküp Bağlık Yanı Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Üsküp Bağlık Yanı Tümülüsü
Envanter No
39-01-328
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Belde
Üsküp Beldesi
Mevki
Karavaş Mezarı
Sokak
Ada
Pafta
9
Parsel
5383
Yüzölçümü
7500
Nitelik
Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu
Belde merkezinin 1,8 km güneybatısında, Yündolan köy yolu güneyinde, tarım alanında bulunan tümülüs 3-4 m yüksekliğinde, 15-20 m çapındadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Doğu tarafından iş makinesi ile kazılmış, tümülüsün yarısı yok olmuş durumdadır. Kazı içerisinde, kırılmış lahit parçaları görülmektedir. Tümülüsün formu tamamen bozulmuştur.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar