Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Beypınar Muhtar Tepesi Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Beypınar Muhtar Tepesi Tümülüsü
Envanter No
39-01-326
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Beypınar Köyü
Belde
Mevki
Sırapalamutlar
Sokak
Ada
103
Pafta
7
Parsel
206-211-262
Yüzölçümü
10713.24 / 8171.12 / 5799.45
Nitelik
Tarla / Tarla / Ham Toprak
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu
Köyün 2,1 km güneyinde, Üsküp yolunun solunda tarım alnında bulunan tümülüs 7-8 m yüksekliğinde, 25-30 m çapındadır. Üzerinde çok sayıda ağaç bulunmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Çevresindeki tarla sahiplerinin uyarılması.
Gözlemler
Tümülüs, defineciler tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Güneydoğu tarafı iş makinesi ile tamamen alınmış durumdadır. Kuzey ve batısında da kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Çevresinde yapılan tarım amaçlı sürümler nedeniyle tümülüs alanı daralmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar