Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kapaklı Höyüksırtı Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kapaklı Höyüksırtı Tümülüsü
Envanter No
39-01-296
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Kapaklı Köyü
Belde
Mevki
Bağlar Sırtı
Sokak
Ada
105-0
Pafta
Parsel
34-1051
Yüzölçümü
3177.01
Nitelik
Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Tescile önerilecektir.
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Köy merkezinin 450 m güneydoğusunda, tarım alanında bulunan tümülüs 3-4 m yüksekliğinde, 12-15mt çapındadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Batı tarafına önceki yıllarda su deposu yapılmıştır. Çevresi tarımsal faaliyetler için kullanılmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar