Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kuzulu Tumbabayırı Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kuzulu Tumbabayırı Tümülüsü
Envanter No
39-01-321
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Kuzulu Köyü
Belde
Mevki
Köy Civarı
Sokak
Ada
118
Pafta
3
Parsel
55
Yüzölçümü
4786
Nitelik
Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik faaliyetleri.
Şimdiki Durumu
Köyün 700 m doğusunda, Kuzulu-Koruköy yolunun solunda, yola bitişik bir durumda bulunan tümülüs 3-4 m yüksekliğinde, 10-15 m çapındadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Tepesinde yaklaşık 50 cm derinliğinde kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Batı eteği, yol çalışması sırasında tahrip olmuştur. Çevresinde tarım yapıldığı dönemlerde, tümülüsün etekleri sürülerek tümülüs alanı daraltılmıştır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar