Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Avyeri Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Avyeri Tümülüsü
Envanter No
39-01-287
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-MS 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Çukurpınar Köyü
Belde
Mevki
Av Yeri
Sokak
Ada
102
Pafta
Parsel
64 (a) (ifraz var)
Yüzölçümü
563 m2
Nitelik
Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Köy merkezinin 2,1 km güneydoğusunda, tarım alanında bulunan tümülüs 1,5-2 m yüksekliğinde, 10-12 m çapındadır.
Önerilen Koruma
Tescil Fişi ekinde yer alan 1/25000 ölçekli haritadaki sınırları itibarıyla 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi. Ayrıca bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Üzeri ağaç ve çalılıklarla kaplı olan tümülüsün tepe noktasında yaklaşık 1-1.5 m. derinliğinde kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Tarım arazisi içerisinde yer almakta olup, çevresinde tarım faaliyetleri sürdürülmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
14/10/2015 Tarih ve 2699 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
14/10/2015 Tarih ve 2699 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar