Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Taşlıtepe 1 Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Taşlıtepe 1 Tümülüsü
Envanter No
39-04-001
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Kofçaz
Mahalle Köy
Yeni Mahalle
Belde
Mevki
Kokar Pınar
Sokak
Ada
107
Pafta
11
Parsel
45
Yüzölçümü
12380
Nitelik
Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu
İlçe merkezinin 3,6 km güneybatısında bulunan tümülüs 1,5-2 m yüksekliğinde, 15-20 m çapındadır. Üzeri tarım alanı olarak kullanılmaktadır.
Önerilen Koruma
Mevsimlik tarım dışında, hafriyat amaçlı kazı yaptırılmamalıdır.
Gözlemler
Üzerinde tarım yapıldığından yassılaşmış durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
25.07.2012-488
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar