Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Koruköy Domuz pınarı Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Koruköy Domuz pınarı Tümülüsü
Envanter No
39-01-318
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Koruköy Köyü
Belde
Mevki
Duapınar
Sokak
Ada
105
Pafta
3
Parsel
7
Yüzölçümü
12000
Nitelik
Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu
Köyün 1,2 km kuzeybatısında, mera alanında bulunan tümülüs 3-3,5 m yüksekliğinde, 10-15 m çapındadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Doğu yönünden ortaya doğru ilerleyen bir kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Üzerinde çiftliğin tel çitleri bulunmaktadır. Tümülüsün formu yapılan hafriyatlar nedeniyle bozulmuştur. Batı yönünden yol geçirilerek tümülüsün eteklerine zarar verilmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar