Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Çukurpınar Meşelitepe B Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Çukurpınar Meşelitepe B Tümülüsü
Envanter No
39-01-286
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-MS 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Çukurpınar Köyü
Belde
Mevki
Köy Civarı
Sokak
Ada
101
Pafta
6
Parsel
77-78
Yüzölçümü
5687.54 / 5339.03
Nitelik
Hali Arazi / Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Köy merkezinin 500 m kuzeyinde, tarım alanında bulunan tümülüs 3-4 m yüksekliğinde, 20-25 m çapındadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Çevresinde tarım yapan tarla sahiplerinin tümülüs eteklerinde sürüm yapmamaları hususunda uyarılması.
Gözlemler
Üzerinde çok sık aralıklarla dikilmiş ağaçlar yer almaktadır. Tepesinde ve eteklerinde kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Çevresinde yapılan tarla sürümleri nedeniyle tümülüs alanı daralmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar