Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Koruköy Eskibağlık Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Koruköy Eskibağlık Tümülüsü
Envanter No
39-01-314
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Koruköy Köyü
Belde
Mevki
Eski Bağlık
Sokak
Ada
117
Pafta
Parsel
1
Yüzölçümü
4226,78
Nitelik
Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Tescile önerilecektir
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu
Köyün 1,3 km kuzeyinde, mera alanında bulunan tümülüs 1,5-2 m yüksekliğinde, 15-20 m çapındadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Çevresindeki tarla sahiplerinin sürüm yaparak tümülüsü tahrip etmemeleri konusunda uyarılması.
Gözlemler
Üzeri sürüldüğü için yassılaşmıştır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar