Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kırklareli Merkez C Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kırklareli Merkez C Tümülüsü
Envanter No
39-01-736
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karacaibrahim Mahallesi
Belde
Mevki
Höyükaltı
Sokak
Ada
512
Pafta
Parsel
59-60
Yüzölçümü
3694 / 4493
Nitelik
Tarla / Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu
Kırklareli il merkezinin güney kısmında, tarım alanında bulunan tümülüs 7-8 m yüksekliğinde 40-45 m çapındadır.
Önerilen Koruma
Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Müfit Mansel tarafından kazılmış tümülüslerden biridir. Günümüzde formu bozulmuş toprak yığını şeklindedir. Güney tarafında mezar orasına ait olabilecek blok taş yığını bulunmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
19.10.1990-787
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar