Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Malkoçlar Botaş Yolu Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Malkoçlar Botaş Yolu Tümülüsü
Envanter No
39-04-066
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Kofçaz
Mahalle Köy
Malkoçlar Köyü
Belde
Mevki
Höyükler Bayırı
Sokak
Ada
102
Pafta
Parsel
174-175
Yüzölçümü
28596.80/5269.45
Nitelik
Tarla/Ham Toprak
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Köyün 1,8 km güneydoğusunda bulunan tümülüs 3-4 m yüksekliğinde, 8-10 m çapındadır. Tarım alanı olarak kullanılmaktadır
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Yol kenarında tarla içerisinde bulunan tümülüs yol çalışması sırasında zarar görmüştür. Tepesinde de kaçak kazı izi bulunmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
16/12/2015 tarih ve 2838 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar