Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Geçitağzı Batakçeşme Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Geçitağzı Batakçeşme Tümülüsü
Envanter No
39-01-272
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-MS 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Geçitağzı Köyü
Belde
Mevki
Batak Çeşme
Sokak
Ada
108
Pafta
2
Parsel
26 (46)
Yüzölçümü
1749,1
Nitelik
Orman
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Köy merkezinin 1,4 km güneydoğusunda, ormanlık alanda bulunan tümülüs 5-6 m yüksekliğinde, 20-25 m çapındadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Güneybatı tarafında oldukça büyük bir kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Yapılan bu kaçak kazı sonucunda mezar yapısına ulaşılmış olup, yaklaşık 150x150 cm ebatlarında mezar odası ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca tepesinde ve diğer taraflarında farklı zamanlarda açılmış kaçak kazı çukurları bulunmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar