Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yangınkule Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yangınkule Tümülüsü
Envanter No
39-01-267
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-MS 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Dereköy Köyü
Belde
Mevki
Yangın Kule
Sokak
Ada
103
Pafta
Parsel
291
Yüzölçümü
17888219,28
Nitelik
Orman
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Köy merkezinin 5 km kuzeydoğusunda, ormanlık alanda bulunan tümülüs 6-7 m yüksekliğinde, 25-30 m çapındadır.
Önerilen Koruma
Tescil Fişi ekinde yer alan 1/25000 ölçekli haritadaki sınırları itibarıyla 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Orman içerisinde yer alan tümülüsün üzeri sık ağaçlar ile kaplıdır. Tümülüsün güney eteğinde yaklaşık 2x1m. genişliğinde ve yaklaşık 60-70 cm. derinliğinde kaçak kazı çukur mevcuttur.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
14/07/2015 tarih ve 2493 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar