Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Eriklice 1 Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Eriklice 1 Tümülüsü
Envanter No
39-01-459
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Eriklice Köyü
Belde
Mevki
Çataklar
Sokak
Ada
Pafta
7
Parsel
351
Yüzölçümü
9193
Nitelik
Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu
Köyün 800 m kuzeybatısında, tarım alanında bulunan tümülüs 5mt yüksekliğinde, 30 m çapındadır. Oldukça iyi korunmuş durumdadır.
Önerilen Koruma
Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
İyi korunmuş durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
25.07.2012-473
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar